Firma "MarCo Ltd" Sp. z o. o. powstała w roku 1992.

Podstawowym celem Spółki jest gospodarka zużytymi bateriami
i akumulatorami niklowo-kadmowymi (zasadowymi).

Jest to działalność wybitnie proekologiczna,
ograniczająca do minimum szkodliwe oddziaływanie kadmu na środowisko.

home_1

„MarCo Ltd” Sp. z o.o., jako jedyna w Polsce zapewnia odzysk tlenku kadmu. Jest to proces kosztowny i nieopłacalny z uwagi na niskie notowania giełdowe kadmu. Spółka zagospodarowując wszystkie odpady użyteczne uzyskane z przerobu akumulatorów ponosi wszystkie koszty łącznie z dopłatami do przerobu kadmu. Użytkownicy akumulatorów niklowo-kadmowych, kierując się dobrem środowiska powinni oddawać zużyte akumulatory, nie pośrednikom, a tylko jednostkom gospodarczym, które zapewniają pełny recykling wszystkich odzyskanych elementów. „MarCo Ltd” Sp. z o.o. warunki te spełnia.

home_2

Spółka ma zgodę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako recykler i prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów i posiada numer rejestrowy:

 

E0007861RBP

 

Spółka „MarCo Ltd” działa w chwili obecnej w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr 562/OS/2015 z dnia 31.03.2015 na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z prowadzoną instalacją do mechanicznego przetwarzania baterii i akumulatorów w zakresie grup o kodach:

16 06 01

baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02

baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

16 06 04

baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03,

16 06 05

inne baterie i akumulatory.

home_3

„MarCo Ltd” Sp. z o.o. dysponuje własnym transportem samochodowym z uprawnieniami do przewozu odpadów niebezpiecznych i zapewnia odbiór odpadów bezpośrednio od klienta. Unieszkodliwianie odpadów odbywa się we własnym Zakładzie Przetwarzania Baterii i Akumulatorów w Rudnikach k. Częstochowy.

home_4

MarCo Ltd” Sp. z o.o. świadczy również usługi, działając na podstawie przepisu art. 4, ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. nr 63, poz. 639 wraz z póżn. zmianami).

 

Jako osoba trzecia wykonujemy za przedsiębiorców i organizacje odzysku czynności związane ze zbiórką, odzyskiem i recyklingiem baterii i akumulatorów o kodach:

16 06 02

baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

16 06 04

baterie alkaliczne z wyłączeniem 16 06 03,

16 06 05

inne baterie i akumulatory.

img1

img2